Zabezpečíme ošetrenie interiérov aj exteriérov špeciálnymi protipožiarnymi nátermi, ktoré zvyšujú odolnosť materiálov proti ohňu. Používame iba farby s bezpečnostnými a hygienickými certifikáty od renomovaných spoločností, čo vám zabezpečí maximálnu funkčnosť a ochranu vášho majetku.

 

Protipožiarne nátery pre lepšiu ochranu

Špeciálne protipožiarne vypeňovacie nátery sa nanášajú na kovové, drevené alebo betónové konštrukcie s cieľom ochrániť ich pred pôsobením ohňa a teploty.

Protipožiarne nátery vytvoria ochrannú vrstvu, čím je zabezpečené oddelenie konštrukcie od tepelného žiarenia. V prípade požiaru je konštrukcia oveľa lepšie chránená pred ohňom a vysokými teplotami a dokáže odolávať dlhšie proti deformovaniu a zničeniu.

Vďaka opakovanej aplikácii protipožiarneho náteru je možné zvýšiť odolnosť betónových, drevených a oceľových konštrukcií voči tepelnému žiareniu o 45 – 180 minút!

baner protipoziarne natery
baner spinava nanoimpregnacia

Protipožiarny nástrek Airless systémom

Protipožiarne nátery dokážeme na konštrukcie aplikovať rýchlo a bezchybne pomocou technológie bezvzduchového Airless systému.

Nemáme žiadne obmedzenia plochy ani výšky budovy. Vďaka vysokozdvižným plošinám sa dokážeme dostať aj do ťažko prístupných miest, ako sú nosníky pod strechou, oceľové zábradlia, alebo strešné konštrukcie.

Protipožiarne nátery je vhodné realizovať pri stavbe budovy alebo haly. Je možné ich však aplikovať kedykoľvek. Nátery realizujeme v exteriéri aj interiéri.

 

 

 
BEMSTAV, s.r.o.
Fakturačná adresa a sídlo :
Royova 782/11
02001 Púchov
Slovensko
BANKOVÉ SPOJENIE
FIO banka, a.s.
IBAN : SK07 8330 0000 0025 0215 2409
BIC : FIOZSKBAXXX
IČO :   54450420
DIČ :   2121664094
IČ DPH :   SK2121664094
OR SK :   Oddiel: Sro, vložka číslo: 43234/R
TEL : +421 948 644 833
TEL : +421 948 502 514
E-MAIL : info@bemstav.sk

© BEMSTAV, s.r.o.
Kontakt: info@bemstav.sk | Tel: +421 911 940 064

created by: Marek Sarvas