Strecha je jednou z najdôležitejších častí domu, pretože chráni interiér pred poveternostnými vplyvmi, a je potrebné sa o ňu náležito starať. Je dobré pravidelne kontrolovať a udržiavať strechu, aby ste predišli prípadným únikom vody alebo iným problémom, ktoré by mohli poškodiť váš dom.

Na streche sa nachádzajú aj rôzne kovové konštrukcie, ktorých povrch tiež koroduje a teda skracuje sa ich životnosť. Pravidelnou starostlivosťou o strešné krytiny jednoznačne predĺžime ich životnosť a šetríme finančné prostriedky, ktoré by sme skôr, či neskôr museli vynaložiť na novú krytinu.

renovacie strechy

Funkcia strechy je pre každého majiteľa nehnuteľnosti určite jednoznačná. Zrejme sa zhodneme na tom, že asi každý chce, aby jeho strecha vydržala čo najdlhšie v optimálnom stave. Vplyvom poveternostnej situácie však bez pravidelnej údržby jej povrch postupne degraduje a dáva tak zároveň aj priestor pre rast a udržiavanie rias, machov a lišajníkov. Rôzne sférické nánosy môžu upchávať odtokové zvody a nastávajú rôzne problémy so zatekaním a pod. Okrem toho klesá aj jej vizuálna stránka.

 
BEMSTAV, s.r.o.
Fakturačná adresa a sídlo :
Royova 782/11
02001 Púchov
Slovensko
BANKOVÉ SPOJENIE
FIO banka, a.s.
IBAN : SK07 8330 0000 0025 0215 2409
BIC : FIOZSKBAXXX
IČO :   54450420
DIČ :   2121664094
IČ DPH :   SK2121664094
OR SK :   Oddiel: Sro, vložka číslo: 43234/R
TEL : +421 948 644 833
TEL : +421 948 502 514
E-MAIL : info@bemstav.sk

© BEMSTAV, s.r.o.
Kontakt: info@bemstav.sk | Tel: +421 911 940 064

created by: Marek Sarvas